Tuesday, September 21, 2010

Stella Maris

(M.V. Francisco, SJ/Silvino Borres, Jr., NSJ)

Kung itong aming paglalayag,
inabot ng pagkabagabag;
Nawa'y mabanaagan ka
Hinirang na tala ng umaga.
Kahit alon man ang pangamba,
di alintana pagka't naron ka;
Ni unos ng pighati at kadiliman ng gabi.

Chorus:

Maria, sa puso ninuman,
ika'y tala ng kalangitan;
Ningning mo ay walang pagmamaliw
Inang sinta, Inang ginigiliw.

Tanglawan kami, aming Ina,
sa kalangitan naming pita,
mawa'y maging hantungang
pinakamimithing, Kaharian.

(Repeat Chorus)

No comments:

Recent Posts

Disclaimer

Articles written in this blog, unless otherwise sourced, is the sole opinion of the writer and does not carry nor imply the opinion of the Entire order of Carmel, the Vatican nor the Universal Church. With this, all my personal writings, I hereby subject to correction by the teaching Authority of the Catholic Church, the keeper and Authority on Divine Revelations.

The Bread of Life Catholic Webring