Saturday, July 30, 2011

Awit ng Santo Rosario

Minsan ang buhay ay isang awit ng galak,
at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak.


Minsan ang buhay ay isang awit ng luha,
at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga,

at kahit anong tindi ng unos,
at kahit anong tindi ng dilim

may isang inang nagmamatyag,
nagmamahal sa 'tin.


Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik-loob,
turo nya'y buhay na ang Diyos lamang sa ati'y nagkaloob..

CHORUS:

O Inang mahal narito kami awit awit ang Ave Maria
at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaa't pagkakaisa
Ang rosaryo mong hawak namin at awit awit ang Ave Maria
puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal
Ihatid mo kami sa langit ng amang nagmamahal

O inang mahal narito kami't awit awit ang Ave maria
sa anak mong si Jesus puso namin ay ihahandog
ang rosario mo't hawak namin at awit awit ang Ave Maria
puspos ka ng diwang banal dinggin ang aming payak na dasal
ihatid mo kami sa langit sa amang mapagmahal

No comments:

Recent Posts

Disclaimer

Articles written in this blog, unless otherwise sourced, is the sole opinion of the writer and does not carry nor imply the opinion of the Entire order of Carmel, the Vatican nor the Universal Church. With this, all my personal writings, I hereby subject to correction by the teaching Authority of the Catholic Church, the keeper and Authority on Divine Revelations.

The Bread of Life Catholic Webring